သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပြပွဲ ပြိုင်ပွဲ (၂၀၁၈)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပြပွဲ ပြိုင်ပွဲ (၂၀၁၈)တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)မှ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်သည့် Project များအနက်
Synthesis of Super Capacitor - (ပထမဆု)
Automatic Bottles Sorting & Can Crusher - (ဒုတိယဆု)
အဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အသီးသီးအလိုက် ဆုရရှိခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။