ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာခြင်း

သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အဆိုပြုတင်သွင်းလာသူ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၁၂)ဦးကို မဲပေးရွေးချယ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အား အောက်ပါကြေညာချက်အတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။