ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း


နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး ) ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ သင်လုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကို ယနေ့ နေ့လည် ၁၂း၀၀နာရီက တက္ကသိုလ် စည်းဝေးခန်းမမှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်. . .
ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌမှ ရည်ရွယ်ချက် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ရေးရာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များမှ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်. . .